Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja osób przynależnych do mniejszości niemieckiej i ewangelickiej

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy: Sprawdzenie zakresu głęboko zapisanych uprzedzeń, które przekazywane są via media, przekaz szkolno-historyczny wobec obu grup. Brak systematycznej analizy tej problematyki przez np. instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. W sprawie postępowania o tzw. odstępstwo od narodowości prowadziłam korespondencję m. in. z Trybunałem Konstytucyjnym, także biurem RPO, Fundacją Helsińską. Reakcje to albo informacja o braku danych lub danych śladowych, albo jej zupełny brak.

Uzasadnienie:
Reaguję z dwóch powodów. Po pierwsze, odbyłam w niedzielę wycieczkę do Drohiczyna, podczas której przewodniczka z upodobaniem wyliczała miejsca i czynności poddane rekatolicyzacji w XVII wieku. Miałam poczucie, że i ona, i wielu uczestników z aprobatą przyjmuje pozbycie się niedobrych śladów protestantów i powrót właściwej, słusznej wiary. Przewodniczka także z pełnym spokojem mówiła o złym wpływie reformacji jako prądu odciągającego człowieka od Boga, co szczęśliwie i słusznie przerwał katolicyzm w XVII wieku.
Jestem też w trakcie badań "Encyklopedii staropolskich" Glogera i Brucknera. Jeśli Gloger prawie w ogóle nie pisał o reformacji albo pisał w duchu (w Polsce było OK, a protestanci sami sobie winni tego, jak pozbawiano ich swobód religijnych), to Bruckner szedł juz zdecydowanie dalej, kreśląc obraz ich zdrady jako słusznego powodu dalszych represji. Oczywiście, jest to znaczące uproszczenie konkluzji wynikajacych z lektury tych tekstów, ale przekazuje sedno sprawy.
Po drugie, wymieniłam ostatnio e-maile z p. Wiktorem Soralem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW w kwestii ankiety dot. mowy nienawiści, w której nie znalazłam ani niemieckiej, ani ewangelickiej opcji. P. Soral odpisał mi, że widzi potrzebę badania postaw niechętnych czy wrogich wobec Niemców, ale o wyborze przedmiotu do ankiety zadecydował czynnik ilościowy (ergo częściej przeciw Żydom czy muzułmanom) niż Niemcom i ewangelikom. Odpisałam mu, że tym bardziej ci, którzy jak widać są mniejszością wśród mniejszości, należy poświęcić uwagę, by nie zginęli przytłoczeni danymi statystycznymi. Tym samym kieruję się, pisząc do Państwa.

 

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk