Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja osób niewidomych w zakresie dostępu do chodników

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:

Zbadanie możliwości wyegzekwowania prawa w zakresie dostępu pieszych, w tym osób z niepełnosprawnością, do chodników w formie usunięcia ogródków gastronomicznych z chodników lub wyegzekwowania pozostawienia w nich 1,5-metrowego przejścia dla pieszych, by nie musieli poruszać się po jezdniach na ok.10-krotnie wydłużonej, niewygodnej i niebezpiecznej trasie ruchu.

Uzasadnienie:

Temat został przebadany przez wrocławską architekt, Annę Rumińską, i zgłoszony wielokrotnie do władz miejskich - urzędników i radnych Wrocławia. Temat jest mi znany z własnych doświadczeń. Zajmowanie chodników ma negatywny wpływ na funkcjonowanie niewidomych w przestrzeni publicznej rynków Wrocławia, Lublina, Sandomierza i podobnych miast, których urzędnicy wydają zezwolenia na całkowite zajęcie chodników przez ogródki gastronomiczne, co zmusza niewidomych do poruszania się po jezdniach i naraża ich na utratę życia lub zdrowia.

Klub Inteligencji Niewidomej RP

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk