Dyskryminacja ojców w prawie do opieki nad dziećmi.

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja ojców w prawie do opieki nad dziećmi.

Cel badawczy:

Zbadanie skali zjawiska, czy rzeczywiście 3.000.000 ojców zostało pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz czy faktycznie 4.590.225 dzieci straciło kontakt z jednym z rodziców?

Uzasadnienie:

Osiągnięte wyniki badań mogą dać podstawę do zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób wyrównujący szanse ojców w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Obecnie ferowane wyroki sądowe, opinie ośrodków pomocy społecznej czy pomocy rodzinie dot. prawa do opieki są w większości korzystne dla matek. Postulaty do zmiany przepisów szczegółowo są wymienione w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości – do zapoznania się na stronie: http://dzielnytata.pl/pisma/ms/Miniserstwo-Sprawiedliwosci-12-2014.pdf

Stowarzyszenie Dzielnytata.pl

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2015-03-20 09:37:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-19 15:27:37
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk