Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja ojców przez opiniach Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne. Fakty czy mity.

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Opiniowanie przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne - a dyskryminacja ojców. Fakty czy mity.

Cel badawczy:

Poznanie rzeczywistej skali problemu.

Uzasadnienie:

Głównym zarzutem ojców w procesach o władzę rodzicielską jest zbyt długi okres oczekiwania na opinię - co zrywa więzi dziecka z ojcem, które jest zazwyczaj przy matce. Pojawiają się także zarzuty nadmiernej feminizacji a przez to stronniczości RODK wobec ojców.

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk