Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami

Cel badawczy:

Celem badania jest poznanie przejawów, przyczyn i skutków dyskryminacji wobec nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie:

Problem dyskryminacji nieheteroseksualnych kobiet z niepełnosprawnościami nigdzie nie jest poruszany. Trudno znaleźć badania na ten temat. Brakuje też organizacji, które mówią o problemie. Kobiety te postrzegane są przez pryzmat niepełnosprawności, co ma ogromny wpływ na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Wydaje się jakby tematu orientacji seksualnej w tej grupie nie było. Są badania na temat seksualności, ale mało się o tym mówi. Należy zbadać jak sobie radzą z tym w życiu, czy mówią o swojej orientacji i jakie to ma skutki.

 

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk