Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja kobiet w Polsce – seminarium dotyczące zaleceń Komitetu CEDAW

Data:

Wprowadzanie zaleceń Komitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW) było głównym tematem seminarium, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Koalicja Karat oraz Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem RPO.

Podczas pierwszej części seminarium uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z wnioskami wynikającymi z raportu Koalicji na rzecz CEDAW dotyczącego oceny postępów w realizacji zaleceń Komitetu CEDAW. Dyskusja dotyczyła m.in.:

  • funkcjonowania równościowych mechanizmów instytucjonalnych i tzw. „suwaka”,
  • kwestii zdrowia kobiet,
  • problemu przemocy wobec kobiet,
  • sytuacji ekonomicznej kobiet.

W drugiej części spotkania wystąpili przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw oraz instytucji uczestniczących w procesie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW lub posiadających doświadczenia związane z wdrażaniem zasady równości płci.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także