Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Realizacja zaleceń CEDAW

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” na temat zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) dotyczących zdrowia kobiet. Wzięli w nim udział: prof. Małgorzata Fuszara Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawiciele Biura RPO, ministerstwa zdrowia, edukacji a także Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była prezentacja zaleceń i ocena możliwości ich wdrożenia. Prof. Fuszara oraz przedstawicielki ministerstw poinformowały o podjętych i zaplanowanych działaniach rządu w tym zakresie. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na potrzeby kobiet i dziewcząt z grup szczególnie narażonych na dyskryminację, m.in. kobiet z niepełnosprawnościami czy zamieszkujących obszary wiejskie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. To część realizowanego przez organizacje pozarządowe projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorować wdrażanie zaleceń CEDAW, korzystając ze swoich uprawnień ustawowych.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk