Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja kobiet 45+ na rynku pracy

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet 45+ na rynku pracy.

Cel badawczy:

Poznanie zasięgu zjawiska, jego przyczyn (motywacji potencjalnych pracodawców) oraz ew. wskazanie możliwości zmiany istniejącego stanu rzeczy . Próba poszukania rozwiązań.

Uzasadnienie:

RPO powinien przeprowadzić badania na powyższy temat, ponieważ zjawisko to nie zostało opisane. Tymczasem kobiety w wieku 45+ (a zwłaszcza 50+), w tym także te, posiadające wysokie kwalifikacje, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zjawisko to będzie narastało w całkowitej sprzeczności do ustawowego (wydłużonego) wieku emerytalnego.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk