Dyskryminacja cudzoziemców przez Straż Graniczną i Policję

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja cudzoziemców - badanie uprzedzeń wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, ich przyczyn i skutków

Cel badawczy:

Głównym celem jest zbadanie występowania uprzedzeń w stosunku do osób odmiennego koloru skóry, pochodzenia etnicznego, narodowości wśród funkcjonariuszy organów ścigania (Straży Granicznej, Policji), ich przyczyn oraz skutków. Kluczowe pytania, które wymagają przemyślenia to:
˗ w czym przejawiają się uprzedzenia oraz czym są warunkowane (stażem pracy, miejscem wykonywania pracy, wiekiem funkcjonariuszy, wykształceniem, brakiem doświadczenia w pracy z cudzoziemcami),
˗ jakie niosą za sobą konsekwencje dla cudzoziemców (np. zmiejszenie zaufania do organów ścigania, obawy przed zgłaszaniem przestępstw).

Uzasadnienie:

Do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zgłaszają się cudzoziemcy, którzy mają wiele doświadczeń w kontaktach z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. Niestety w większości nasi klienci negatywnie oceniają te kontakty. Przeprowadzenie badań będzie dobrą podstawą do wyjścia z programami edukacyjnymi skierowanymi do funkcjonariuszy. Funkcjonariusze biorą bowiem udział w różnego typu szkoleniach doskonalących umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku, w związku z czym warto sprawdzić, jakie mają one realnie przełożenie na ich pracę.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2015-03-20 13:04:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-19 15:27:35
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk