Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja Świadków Jehowy

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania: Dyskryminacja Świadków Jehowy, społeczny ostracyzm, brak tolerancji, pomijanie w dostępie do mediów publicznych

Cel badawczy: zaistnienie tej grupy w świadomości społecznej na równych prawach z innymi mniejszościami wyznaniowymi, obalenie stereotypów na ten temat.

Uzasadnienie: Świadkowie Jehowy są podobno drugim, po Kościele Rzymskokatolickim pod względem liczebności, związkiem wyznaniowym w Polsce, o dużej dynamice przyrostu. Ich działania prozelityczne budzą najczęściej niechęć lub wrogość środowiska. Brak jednak konkretnych analiz skali tego zjawiska, szczególnie opartych o wiedzę uzyskaną od samych zainteresowanych.

Fundacja Centrum Badań Ormiańskich

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk