Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Janusz Kochanowski - RPO V kadencji

Rzecznik praw obywatelskich w latach 2006–2010, zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Prawnik, dyplomata, konsul RP w Londynie, prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”.
 
Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 1966 ukończył aplikację sądową.  W latach 1966–1990 pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ponownie został jego wykładowcą w 1997 (do roku 2006). W latach 1996–1997 wykładał jako visiting fellow na University of Cambridge, Wolfson College, Robinson College, Clare Hall, Peterhouse, The British Academy visiting fellow 2001. Visiting fellow: Max-Planck-Institute für Ausländsiches und Internationales Strafrecht we Freiburgu, Uniwersytet w Augsburgu, Uniwersytet w Oxfordzie Jesus College. 
 
W 1995 jako radca prawny został członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.
 
Był ekspertem senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności w latach 1989-91; konsulem generalny RP w Londynie 1991-95; doradcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy 1998-1999; w 1998 - członkiem zespołu przy Prezesie Rady Ministrów ds, oceny tworzenia służby cywilnej; w latach 2000-1 - członkiem zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. nowelizacji kodeksu karnego; prezesem Fundacji i redaktorem naczelnym magazynu "Ius et Lex" , przewodniczącym Porozumienia Organizacji Zawodów Prawniczych w latacg 2003-2004. .
 
26 stycznia 2006 Sejm przegłosował jego wybór na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 30 stycznia tego samego roku jego kandydaturę zaakceptował Senat. Urząd objął 15 lutego 2006 po złożonym ślubowaniu.
 
Członek NSZZ "Solidarność" 1980-91; ZAIKS; Rotary Club of Warsaw 1989-2003; London Diplomatic Association 1991-95, Consular Corps in London 1991-95, European Atlantic Group w Londynie 1993-97, British-Polish Legal Association w Londynie, Transparency International – członek zarządu, Polska Rada Ruchu Europejskiego; członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej; członek International Advisers Criminal Law and Philosophy.
 
Publikacje: ponad 100 prac nt. prawa karnego i administracyjnego oraz stosunków międzynarodowych. Książka: „Rzeczpospolita praworządna” 2008.
 
Nagrody i wyróżnienia m.in. Złoty Paragraf przyznany przez Gazetę Prawną w 2005 r. "za upowszechnianie dobrych norm tworzenia prawa i stosowania prawa w społeczeństwie"; tytuł "Rzecznik Ochrony Zdrowia 2007" otrzymany od redakcji Pulsu Medycyny; "Honorowy Medal Europejski" – nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, UKIE i BCC w 2008 r. za wzmacnianie standardów europejskich w polskich instytucjach państwowych i zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego; "Orkiestrowy Znak Jakości" 2009 – nagroda przyznawana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; "Medal Św. Brata Alberta” (2010) za obronę praw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych oraz za troskę o ludzi ubogich.
 
Ostatnią decyzją Janusza Kochanowskiego jako Rzecznika Praw Obywatelskich było wystosowanie apelu do Ombudsmana Federacji Rosyjskiej, aby wspólnie uznać Katyń za miejsce pojednania i spotkań Polaków i Rosjan. Dr Janusz Kochanowski zginął w katastrofie samolotu TU-154 pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 
 
Zginął w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 16 kwietnia 2010 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 20 kwietnia 2010 został pochowany z honorami wojskowymi w grobie rodzinnym na cmentarzu Kule w Częstochowie.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk