Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk