Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Janusz Kochanowski - materiał archiwalny

Prawnik, dyplomata: ur. 18 kwietnia 1940 r. Częstochowa; - zm. 10 kwietnia 2010 r.

był żonaty (Ewa Chmiel); dwoje dzieci (Marta ur.1977, Mateusz ur. 1984).

Studia: Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, mgr 1963: dr 1980, aplikacja sądowa 1964-66. 

Kariera zawodowa: Wydz. Prawa UW wykładowca 1966-1990; ekspert Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności 1989-91; konsul generalny RP w Londynie 1991-95; wykładowca Wydz. Prawa UW 1997-2006; doradca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy 1998-1999; członek zespołu przy Prezesie Rady Ministrów d/s oceny tworzenia służby cywilnej 1998; członek zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości d/s nowelizacji kodeksu karnego 2000-2001; prezes Fundacji i red. naczelny magazynu Ius et Lex 2000-., Przewodniczący Porozumienia Organizacji Zawodów Prawniczych 2003-2004. Rzecznik Praw Obywatelskich 2006-2010.

Visiting fellow: Max-Planck-Institute für Ausländsiches und Internationales Strafrecht we Freiburgu, Uniwersytet w Augsburgu, Uniwersytet w Oxfordzie Jesus College, Uniwersytet w Cambridge Wolfson College, Robinson College, Clare Hall, Peterhouse, The British Academy visiting fellow 2001.

Organizacje m.in. członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie 1995- ; NSZZ "Solidarność" 1980-91; ZAIKS 1980 - ; Rotary Club of Warsaw 1989-2003; London Diplomatic Association 1991-95, Consular Corps in London 1991-95, European Atlantic Group w Londynie 1993-97, British-Polish Legal Association w Londynie, Transparency International – członek zarządu, Polska Rada Ruchu Europejskiego; członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Narodowej; członek International Advisers Criminal Law and Philosophy.

Publikacje: ponad 100 prac nt. prawa karnego i administracyjnego oraz stosunków międzynarodowych. Książka: „Rzeczpospolita praworządna” 2008.

Nagrody i wyróżnienia m.in. Złoty Paragraf przyznany przez Gazetę Prawną w 2005 r. "za upowszechnianie dobrych norm tworzenia prawa i stosowania prawa w społeczeństwie"; tytuł "Rzecznik Ochrony Zdrowia 2007" otrzymany od redakcji Pulsu Medycyny; "Honorowy Medal Europejski" – nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, UKIE i BCC w 2008 r. za wzmacnianie standardów europejskich w polskich instytucjach państwowych i zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego; "Orkiestrowy Znak Jakości" 2009 – nagroda przyznawana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; "Medal Św. Brata Alberta” (2010) za obronę praw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych oraz za troskę o ludzi ubogich.

Ostatnią decyzją Janusza Kochanowskiego jako Rzecznika Praw Obywatelskich było wystosowanie apelu do Ombudsmana Federacji Rosyjskiej, aby wspólnie uznać Katyń za miejsce pojednania i spotkań Polaków i Rosjan. Dr Janusz Kochanowski zginął w katastrofie samolotu TU-154 pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk