Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność rynku pracy w usługach hotelarskich i gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych.

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dostępność rynku pracy w usługach hotelarskich i gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych.

Cel badawczy:

Poznanie przyczyn dla których niepełnosprawni ze średnim i wyższym wykształceniem są eliminowani z tego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk managerskich, mimo doświadczeń i kwalifikacji.

Uzasadnienie:

W realizowanych projektach, szczególnie w roku 2014 spotykaliśmy się z odmową odbycia stażu i zatrudnienia osób, które posiadają wyższe lub średnie wykształcenie i znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dotyczyło to w głównej mierze prestiżowych hoteli. Nadal w tej branży osoby z niepełnosprawnościami angażuje się do prac pomocniczych, mimo posiadania stosownego wykształcenia i praktyki u osób, którym niepełnosprawność przerwało karierę zawodową w wieku powyżej 30 roku życia.

Prezes i Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej

 

Redakcja BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk