Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Doroczne spotkanie ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej

Data:
,
Tagi: kalendarium

W dniach 29 – 31 maja 2019 r. w Bratysławie odbyło się spotkanie Ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi tematami spotkania były zagadnienia równego dostępu do edukacji, adopcja i opieka zastępcza, mieszkalnictwo, bezdomność oraz odpowiedzialność Ombudsmana za szkody spowodowane przy wykonywaniu jego zadań. Działania polskiego Rzecznika zaprezentował Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kamilla Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez Rzeczników Praw Obywatelskich z Czech, Polski, Słowacji i Węgier memorandum akcentującego znaczenie ochrony praw dziecka i zapewnienia równych szans w dostępie do edukacji. (tekst memorandum)

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2019-05-27 15:12:56
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk