Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Ombudsmanów z Państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Stanisława Trociuka

Data:

W dniach 26-28 września zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk bierze udział w spotkaniu Ombudsmanów z Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), które odbywa się w Wysokich Tatrach. W tym roku gospodarzem szczytu V4 jest Jana Dubovcová Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Słowackiej, a gościem honorowym Prezydent Słowacji Andrej Kiska.

Jednym z tematów omawianych podczas tegorocznego szczytu było zastosowanie artykułów 3 i 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w państwach V4. Uczestnicy spotkania szczególną uwagę poświęcili kwestiom zapewnienia prawa do niezależnego i efektywnego postępowania w przypadku badania, czy działania policyjne były legalne i stosowane zgodnie z odpowiednią procedurą. Dyskutowali o wykonywaniu w państwach Grupy Wyszehradzkiej Rezolucji Nr 1959/2013 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ombudsmani rozmawiali też o polityce wobec migrantów i warunkach panujących w  ośrodkach dla cudzoziemców oraz o najważniejszych sprawach, którymi obecnie zajmują się w swoich państwach.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk