Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Przewodniczącego PKW ws. praw wyborczych osób bezdomnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał sygnały od osób bezdomnych o trudnościach w skutecznym dopisaniu się do rejestru wyborców. W toku procedury wpisu do rejestru wymagano od osób nigdzie niezamieszkałych, które przebywają stale na obszarze danej gminy, aby podały adres stałego zamieszkania. Wymóg przedstawienia takich danych wynika z obowiązujących przepisów. Zdaniem Rzecznika obecny mechanizm wpisu do rejestru wyborców, w odniesieniu do osób nigdzie niezamieszkałych, jest niejasny, co powoduje różną interpretację przepisów oraz niejednolitą praktykę ich stosowania. Podobne problemy mogą dotyczyć wyborców nigdzie niezamieszkałych w odniesieniu do procedury każdorazowego dopisania do spisu wyborców. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie opinii na temat konieczności podjęcia działań w celu pełnego zagwarantowania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP