Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ws. korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne

Data:
Tagi: usługi

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizowała w korespondencji z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych problem korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne, na przykładzie stosowania przez jednego z przedsiębiorców procedury zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sposób utrudniający ich zawarcie przez osoby niesłyszące.

W odpowiedzi Rzecznik została poinformowana o przekazaniu sprawy Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rzecznikowi Praw Obywatelskich zależało jednak na tym, aby to Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych podjął odpowiednie działania w ramach swych kompetencji do opracowywania oraz opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących m. in. warunków życia osób niepełnosprawnych. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje Polskę do podejmowania, w celu popierania równości i likwidacji dyskryminacji, wszelkich odpowiednich kroków gwarantujących zapewnienie racjonalnych usprawnień. Wobec braku stosownych regulacji prawnych, także w innych sektorach niż usługi telekomunikacyjne, które nakazywałyby przedsiębiorcom stosować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w ocenie Rzecznika zachodzi potrzeba rozważenia podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyrażenie stanowiska w sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP