Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Marszałka Senatu RP ws. tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendach lokalnych

Data:


W wystąpieniu Rzecznik omawia kwestię funkcjonowania odrębnych obwodów głosowania w kontekście potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o referendum lokalnym, mających na celu zapewnienie lepszej ochrony praw człowieka i obywatela. Funkcjonowanie obwodów odrębnych m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej umożliwia czynny udział w głosowaniu osobom z niepełnosprawnościami, osobom chorym, starszym, często mającym problemy z poruszaniem się. Jest to rozwiązanie stosowane na podstawie Kodeksu wyborczego w wyborach odbywających się na terenie kraju. Z tych samych względów potrzeba tworzenia odrębnych obwodów głosowania jest uzasadniona również w referendach lokalnych, jednak w praktyce obwody takie nie zawsze są ustanawiane. Zdaniem Rzecznika należy wprowadzić do ustawy o referendum lokalnym przepisy wyraźnie wskazujące na konieczność tworzenia obwodów odrębnych. Opinię Rzecznika w pełni podzieliła Państwowa Komisja Wyborcza. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP