Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MAiC ws. wymagań kwalifikacyjnych dla ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów

Data:
Tagi: praca

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 23 września 2014 r. w przedmiotowej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pełni podzielił stanowisko Rzecznika o konieczności ustawowego uregulowania uprawnień podmiotów sporządzających gleboznawczą klasyfikację gruntów. Minister Rolnictwa poinformował jednocześnie, że skierował do Ministra Administracji i Cyfryzacji, jako organu właściwego, wystąpienie zawierające konkretne propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, mających na celu określenie wymagań, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w związku z powyższym o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwestii uregulowania problemu przedstawionego przez Rzecznika w wystąpieniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP