Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego niektóre organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na dotacje? – Minister Sprawiedliwości odpowiada RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał od Ministra Sprawiedliwości odpowiedź w sprawie odmowy przyznania dotacji dla dwóch organizacji zajmujących się pomocą dla kobiet będących ofiarami przemocy – Centrum Praw Kobiet oraz Lubuskiego Centrum Praw Kobiet BABA, a także dla Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę).

Minister podtrzymał wyrażone wcześniej stanowisko, że w jego ocenie oferowane przez Centrum Praw Kobiet wsparcie nie jest kompleksowe, ponieważ nakierowane jest wyłącznie na pomoc kobietom, a tym samym w jego opinii – dyskryminuje mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej.

Wskazał, że w miejsce Lubuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet BABA wybrano dwie inne oferty: Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, gdyż w jego opinii były to propozycje bardziej wszechstronne.

Odmowę przyznania dotacji Fundacji Dzieci Niczyje, Minister tłumaczył przyznaniem jej Caritas Diecezji Siedleckiej, ze względu na fakt, że świadczy ona pomoc obejmującą część wschodnią województwa mazowieckiego, gdzie nie prowadzono dotąd podobnej działalności.

Minister podniósł również, że poprzednie projekty realizowane przez Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Dzieci Niczyje spotkały się z zarzutami w związku z ich późniejszym rozliczaniem.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk