Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bon turystyczny nie „idzie” za dzieckiem po zmianie opiekuna prawnego. Wystąpienie do Ministerstwa Sportu

Data:
  • Rodzice zastępczy dziecka, które trafiło pod ich opiekę po 31 stycznia 2021 r., mają problem ze skorzystaniem z bonu turystycznego
  • Gdyby nie doszło do zmiany opiekuna prawnego, to uprawnienie do bonu byłoby możliwe do zrealizowania
  • Przez skomplikowaną sytuację rodzinną dzieci tracą prawo do bonu turystycznego - bo uprawnienie to nie „idzie” za dzieckiem, którego sytuacja prawna może się zmienić
  • Z bonu turystycznego można skorzystać tylko do końca września 2022 r.

W skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich obywatele zwracają uwagę na sytuację rodziców, którzy nabyli uprawnienie do świadczeń wskazanych w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym po 31 grudnia 2021 r., natomiast dzieci, nad którymi pełnią pieczę urodziły się w okresie uprawniającym je do uzyskania świadczenia w formie bonu turystycznego.

Jednocześnie poprzedni opiekunowie prawni dziecka mieli przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, ale nie skorzystali z bonu turystycznego. Z kolei nowy opiekun prawny chciałby jeszcze skorzystać z płatności bonem.

Luka w przepisach uniemożliwia skorzystanie z bonu

Rzecznik zwraca uwagę, że art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym stawia granicę czasową dla możliwości uzyskania świadczenia z bonu turystycznego. Wiąże to uprawnienie z przysługiwaniem w danym czasie innych świadczeń związanych ze wsparciem rodziny (przede wszystkim świadczenia 500 plus).

Obowiązująca regulacja nie przewiduje sytuacji, w której uprawnienie do bonu turystycznego, w powiązaniu ze świadczeniami wymienionymi w art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, mogłoby zostać przyznane na rzecz nowego opiekuna w okresie pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r., tak jak to może mieć miejsce, w sytuacji objęcia dziecka opieką zastępczą.

Gdyby w sytuacji życiowej tego samego dziecka nie doszło do zmiany opiekuna prawnego, to bon turystyczny mógłby być realizowany także w tym okresie.
Można więc powiedzieć, że uprawnienie do bonu turystycznego nie „idzie” za dzieckiem, którego sytuacja prawna może zmienić się w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy o Bonie Turystycznym do dnia wygaśnięcia możliwości płatności tym bonem.

W wystąpieniu zauważa, że ustawodawca określił cel bonu nie tylko jako wsparcie dla sektora turystycznego dotkniętego skutkami ograniczeń wprowadzonych w okresie pandemii Covid-19, ale także jako pomoc rodzinie, w szczególności dzieciom, w realizacji potrzeb turystycznych i krajoznawczych.

W postulacie tym realizuje się opiekuńcza funkcja państwa wobec rodziny (art. 71 ust. 1 Konstytucji) oraz dzieci objętych pieczą zastępczą (art. 72 ust. 2 Konstytucji).
W związku z tym RPO prosi dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominka Borka o stanowisko i rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie.

V.7108.94.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski