Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Badanie poziomu wiedzy studentów studiów humanistycznych przygotowujących do pracy w służbach społecznych na temat handlu ludźmi.

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Badanie poziomu wiedzy studentów studiów humanistycznych przygotowujących do pracy w służbach społecznych na temat handlu ludźmi.
– identyfikacji ofiar, stanu prawnego, procederu h.l, uprawnień i potrzeb ofiar. Badania będą przeprowadzone w trzech miastach.

Cel badawczy:

Ofiary handlu ludźmi są dyskryminowane z uwagi na płeć, pochodzenie, poziom wykształcenia, religię. Ze swoich praw mogą skorzystać dopiero po zidentyfikowaniu, uznaniu ich za ofiary, co jest kluczowym problemem. Celem badania jest dowiedzenie się w jakim stopniu przyszli pracownicy służb społecznych są przygotowani do pracy z tematem handlu ludźmi.

Uzasadnienie:

Z badań dotychczas prowadzonych wynika że służby społeczne niewiele wiedzą o handlu ludźmi. Tymczasem Ustawa o Pomocy Społecznej wskazuje ofiary handlu ludźmi jako uprawnione do pomocy. Badania mają na celu sprawdzenie jaki jest poziom wiedzy przyszłych pracowników służb społecznych.
Jako wartość dodatkową badania będą też miały cel edukacyjny.


La Strada Fundacja przeciwko handlowi ludźmi

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk