Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Aresztowana kobieta przez rok nie widziała małoletniego syna. RPO pyta prokuraturę o powody

Data:
  • Mogło dojść do naruszenia prawa kobiety do życia rodzinnego
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Prokuraturę Okręgowej w S. o wyjaśnienia

Chodzi o sprawę tymczasowo aresztowanej kobiety, pozostającej do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w S. Przez rok stosowania aresztu  nie udzielono jej bowiem zgody ani na kontakt osobisty, ani nawet telefoniczny z małoletnim synem.

Rzecznik podjął do wyjaśnienia zarzut naruszenia w ten sposób prawa tymczasowo aresztowanej do życia rodzinnego.

Prosi prokuraturę  o zbadanie zasadności tego zarzutu i poinformowanie o ustaleniach oraz zajętym stanowisku.  

Chodzi przede wszystkim o to, co zadecydowało o odmownym rozpatrzeniu wniosków o widzenia czy kontakt z synem, a także czy kobieta uzyskała zgodę na widzenia i kontakt telefoniczny z innymi osobami.

IX.517.1170.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski