Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego protestujące w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami dostały zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku? Rzecznik apeluje do Marszałka Sejmu

Data:
Tagi: Sejm
  • Dlaczego protestujące w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami dostały zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku? Rzecznik apeluje do Marszałka Sejmu
  • Zakaz spacerów szkodzi zdrowiu osób z niepełnosprawnościami

RPO apeluje do marszałka Marka Kuchcińskiego o bardziej otwarte podejście do protestujących oraz o respektowanie ich wolności

Podczas ostatniego spotkania z protestującymi do Rzecznika dotarła wiadomość o wprowadzeniu przez Marszałka wobec osób protestujących, w tym panów Jakuba Hartwicha i Adriana Glinki, zakazu opuszczania budynku sejmowego. Decyzję tę, jak donoszą media, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka tłumaczy faktem, że ostatnie spacery protestujących poza budynkiem Sejmu nie wynikały z kwestii zdrowotnych, lecz związane były z ich udziałem w konferencji prasowej.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja zakazująca osobom z niepełnosprawnościami opuszczania budynku Sejmu może negatywnie wpływać na stan ich zdrowia. Spacery poza budynkiem, w którym osoby te przebywają, mają dla nich znaczenie terapeutyczne. Tym samym zapewnienie możliwości realizowania takiej aktywności jest niezbędne do zachowania możliwie najwyższego stopnia sprawności fizycznej.

Występując w imieniu Rzecznika, jego zastępczyni ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek zwróciła się do marszałka Kuchcińskiego z apelem o bardziej otwarte podejście do protestujących oraz o respektowanie ich wolności (XI.071.10.2018).

Warto wiedzieć, że: 

  • Rzecznik Praw Obywatelskich jest w Polsce niezależnym organem stojącym na straży wolności i praw człowieka i obywatela. Do jego zadań należy monitorowanie wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012, poz. 1169). Z tego powodu  od początku z uwagą śledzi przebieg prowadzonego w Sejmie od 18 kwietnia 2018 r. protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców

  • Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podkreślał potrzebę poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Chodzi o wprowadzenie systemowych rozwiązań, które umożliwiłyby tym osobom prowadzenie niezależnego życia

  • Rzecznik, monitorując prowadzoną debatę publiczną oraz zmiany legislacyjne będące konsekwencją podjętego protestu, pozostaje jednocześnie w gotowości do współpracy poprzez wskazywanie standardów ochrony praw człowieka osób z niepełnosprawnościami, które powinny być odzwierciedlone w przyjmowanych regulacjach prawnych.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk