Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar odwiedził Pozytywną Szkołę Podstawową w Gdańsku, o której kłopotach dowiedział się w czasie spotkania regionalnego dwa dni wcześniej

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który ponownie przyjechał w tym tygodniu do Gdańska - na Konferencję „Przeciwdziałanie bezdomności. Solidarności w działaniu”, skorzystał z okazji, by odwiedzić szkołę, o której kłopotach dowiedział się w czasie spotkania regionalnego 16 maja w Gdańsku.

Szkoła działa od 2014 r., uczy się w niej ponad tysiąc uczniów. Prowadzi ją organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs na to, co zrobić z budynkiem miejskim. Teraz jednak kurator unieważnił decyzję o powołaniu szkoły (kwestionowane jest samo rozstrzygnięcie konkursu), co mogłoby doprowadzić do unieważnia wydanych świadectw szkolnych i awansów zawodowych nauczycieli.

RPO zobowiązał się dogłębnie przyjrzeć się problemowi.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk