Abonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPO

Data:
NSA uwzględnił 24 listopada skargę kasacyjną RPO w sprawie abonamentowej. W sprawie istota problemu dotyczyła niewłaściwego zakwalifikowania wniosku Skarżącej przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji i w związku z powyższym nieprawidłowym rozpoznaniu wniosku Skarżącej. Skarżąca wniosła bowiem o zwrot, jak twierdziła, nadpłaconej opłaty abonamentowej, zaś KRRIT rozpoznał ją jako wniosek o umorzenie opłat, bez wyjaśnienia wątpliwości czego w istocie dotyczyło żądanie Skarżącej.
 
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-11-30 17:36:49
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski