Biuletyn Informacji Publicznej RPO

25 września - Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych

Data:
Tagi: kalendarium

25 września przypada Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych.

Problemy głuchych we wszystkich obszarach życia osobistego, zawodowego, społecznego są skutkami barier komunikacyjnych.  Mówiąc o osobach głuchych, mówimy o niezwykle zróżnicowanej wewnętrznie grupie, mającej różne możliwości komunikacyjne i potrzeby. Nie wszystkie osoby głuche znają język polski. Dla większości z nich pierwszym językiem jest polski język migowy (PJM). Wśród głuchych są osoby, które nie znają żadnego języka. Specyficzne potrzeby mają słyszące dzieci głuchych rodziców – CODA/KODA. Każda z tych grup napotyka inne bariery i potrzebuje innego wsparcia w ich pokonywaniu.

Osoby głuche natrafiają na bariery w wielu codziennych sytuacjach – w urzędach, sklepach, przychodniach, poradniach, szkołach czy instytucjach kultury. Wykluczenie osób głuchych z dostępu do informacji stało się szczególnie widoczne w czasie pandemii COVID. Większość informacji niezwykle istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa nie była tłumaczona na język migowy.  Sytuacja ta, zmobilizowała wiele środowisk do działań rzeczniczych.

Zapraszamy Państwa do podjęcia działań, które w Waszej społeczności lokalnej zwiększą dostępność informacji, usług, oferty edukacyjnej czy wydarzeń kulturalnych - tak, aby osoby niesłyszące mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Każdy z nas może sprawdzić, czy publiczne urzędy i instytucje są dostępne dla osób głuchych – zgodnie z wymogami ustaw o dostępności. Każdy z nas może zabiegać o stworzenie na uczelni, w szkole czy domu kultury przyjaznej przestrzeni, w której osoby słyszące i niesłyszące mogą się spotkać, poznać i podjąć współpracę.

Zachęcamy do lektury raportu, który opracowała Komisja Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Raport wydany w 2020 roku zawiera listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób głuchych w Polsce oraz rekomendacje działań koniecznych do pełnej realizacji praw osób głuchych.

Najpierw powinniśmy starać się zrozumieć i usłyszeć głuchych. A potem starać się wyjść im naprzeciw. 
 

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji: 2022-09-25 09:30:09
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2022-09-27 12:50:17
Operator: Monika Okrasa