Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem tortur…

Data:

GDY DOŚWIADCZYŁEŚ PRZEMOCY, NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA, TORTUR LUB BYŁEŚ ŚWIADKIEM TAKIEGO ZDARZENIA

Co możesz zrobić?

  • powiedz o tym zdarzeniu osobie zaufanej (rodzicom, wychowawcy, nauczycielce, psychologowi, personelowi szpitala, opiekunowi, pielęgniarce)
  • zrób zdjęcia swoich obrażeń telefonem i nie kasuj ich (mogą posłużyć jako dowód w Twojej sprawie, jeśli zdecydujesz się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa)
  • jeśli jesteś ofiarą tortur, idź do lekarza medycyny sądowej, nich zrobi obdukcję i dokładnie opisze obrażenia (taka obdukcja jest płatna)
  • poinformuj o zdarzeniu Rzecznika Praw Obywatelskich, który może zając się Twoją sprawą
  • zgłoś się do organizacji, które pomagają ofiarom tortur (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna)
  • zgłoś zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa (możesz zrobić to ustnie albo pisemnie, samodzielnie albo za pośrednictwem osoby bliskiej)

Gdzie możesz szukać pomocy?

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski