Commissioner for Human Rights

Miejsca kwarantanny zbiorowej w Polsce – dane zebrane przez RPO

Date:
  • Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) na wojewodzie spoczywa obowiązek zapewnienia warunków kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń.
  • W dniu 28 kwietnia 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Wojewodów o przekazanie listy działających i przygotowywanych miejsc kwarantanny zbiorowej. Są one bowiem miejscami pozbawienia wolności w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Osoby w nich przebywające powinny mieć więc zapewnione odpowiednie warunki bytowe, a ich prawa powinny być przestrzegane zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
  • Wojewoda Opolski mimo pism przypominających i telefonicznych rozmowach z sekretariatem, nadal nie poinformował Rzecznika o wyznaczonych miejscach do odbywania zbiorowej kwarantanny.

KMP.071.5.2020

UWAGA. Przedstawione w załącznikach dane zawierają informacje zebrane przez KMPT do dnia 29 czerwca 2020 r. Wykaz miejsc kwarantanny zbiorowej zdezaktualizował się

Attachments: