Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Samorząd"
  2021-07-29

  Obywatelowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym z powołałaniem na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani ograniczenia wstępu obywateli na sesje rady gminy – wskazuje wójtowi Rzecznik Praw Obywatelskich. Doszło zatem do naruszenia uprawnienia obywatela wynikającego z art. 61 ust. 2 Konstytucji.

  RPO wystąpił do wójta, aby zapewnił respektowanie konstytucyjnego prawa obywateli do wstępu na posiedzenia rady.

 • Skrzynka pocztowa
  2021-07-29

  Obywatela ukarano grzywną za wykroczenie polegające na zaparkowaniu na chodniku, na wysokości przejścia dla pieszych. Sąd II instancji nieco zmienił wyrok, ale karę utrzymał. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść obywatela, który nie mógł osobiście bronić się przed sądem, Sąd odwoławczy bezpodstawnie przyjął bowiem, że był on prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy – a wtedy można ją prowadzić po nieobecność podsądnego.

 • Waga jako symbol sądownictwa
  2021-07-28

  Obywatela skazano na dwa lata ograniczenia wolności – podczas gdy maksymalny wymiar takiej kary to 12 miesięcy. Zasądzono wobec niego także grzywnę – dopuszczalną jednak tylko przy orzeczeniu kary pozbawienia wolności. Zobowiązano go też do naprawienia wyrządzonej szkody i zapłaty pokrzywdzonemu 2 tys. zł - choć wcześniej orzekł to już inny sąd.

 • Maseczka na twarz wisi na gałęzi
  2021-07-28

  Pan Tomasz został ukarany, bo podczas lockdownu w kwietniu 2020 r. w swej małej miejscowości naruszył zakaz przemieszczania się, a nie miał maseczki. Rzecznik Praw Obywatelskich w kasacji do Sądu Najwyższego wnosi o uniewinnienie obywatela od obu wykroczeń. Przepisy, na których podstawie go ukarano, nie były bowiem wprowadzone zgodnie z prawem - dlatego nie mogą być podstawą kar.

 • Ręka dziecka i dorosłego w geście "stworzenia świata"
  2021-07-27
  • Mężczyzna został uznany przez sąd za ojca dziecka i obciążony m.in. alimentami i zwrotem wydatków matce dziecka
  • Sąd oparł się wyłącznie na jej twierdzeniach - pozwany nie brał udziału w procesie o ustalenie ojcostwa, bo sąd nie był w stanie ustalić jego adresu 
  • A o wyroku dowiedział się on dopiero od komornika sądowego podczas egzekucji alimentów
  • Nie miał realnej możliwości - bez swej winy – by przedstawić sądowi stanowisko w sprawie; zaprzecza zaś, aby był ojcem dziecka
  • Wyrok ingeruje w życie prywatne i rodzinne, zarówno pozwanego, jak i dziecka
 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
  2021-07-27

  Obywatel skarży się na bezpodstawną kwarantannę; twierdzi że powodem było podanie jego PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny. Wobec wpisu jego danych do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba na kwarantannie, przez co nie może pracować. RPO prosi sanepid o wyjaśnienie, dlaczego nie poprawił błędnych informacji w EWD, czego efektem była bezpodstawna kwarantanna.

 • tablica z tekstem
  2021-07-27

  Ten poselski projekt narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa. Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały. Autorzy projektu odwołują się wprawdzie do klauzuli „bezpieczeństwa państwa”, ale nie precyzują, jak zmiana miałaby je poprawić. Tymczasem sami stwarzają realne zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. Ustawa naruszałaby bowiem traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską i USA - co może spowodować skutki finansowe dla budżetu. 

 • Blok mieszkalny z grafitti na ścianie
  2021-07-27
  • 72-latek pozostający w kryzysie bezdomności ponad 20 lat czekał na przyznanie mu przez gminę lokalu socjalnego. Obiecane mu mieszkanie samowolnie zajęła jednak inna osoba, co jeszcze bardziej wydłużyło jego oczekiwanie. W  końcu po interwencji RPO gmina przyznała mu lokal.
 • Kwiatek na gałązce
  2021-07-27

  Panowie Albin i Jacek podczas lockdownu w kwietniu 2020 r. spotkali się w swej małej miejscowości C. Przemieszczali się bez uzasadnionej przyczyny. Nie zachowali między sobą 2 m odległości. A jeden z nich był bez maseczki. Sąd ukarał ich za to po 300 zł grzywny. Podstawą ukarania były rządowe rozporządzenia, wprowadzane niezgodnie z prawem – wskazuje RPO.

 • Kolorowe znaczki z zakazem wjazdu
  2021-07-27

  Pan Aliaksandr dostał od sądu 100 zł grzywny za złamanie w 2020 r. zasad kwarantanny granicznej po wjeździe do Polski. Tymczasem rząd przyjął odpowiednie przepisy niezgodnie z zasadami Konstytucji. Samo przekroczenie granicy i objęcie kwarantanną nie czyni z nikogo podejrzanego o nosicielstwo choroby zakaźnej – a tylko taka osoba może podlegać karze. Kryterium poddania się kwarantannie jest bowiem to, że ktoś był narażony na zakażenie, a nie że jedynie przebywał za granicą.