Biuletyn Informacji Publicznej RPO

50 propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2016-2017

Data:

Zakończyliśmy przyjmowanie propozycji w 2015 r. Zgłoszonych zostało 50 propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2016-2017. Propozycje po ocenie spełnienia kryteriów formalnych (czy zgłoszony temat odnosi się do tematu dyskryminacji oraz czy jest możliwe zlecenie badań antydyskryminacyjnych na ten temat), przekazane zostaną do konsultacji z ekspertami. W dniu 30 kwietnia 2015 r. opinie ekspertów zostaną przekazane uczestnikom konsultacji, tak żeby mogli się oni odnieść do ocen ekspertów.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk