Biuletyn Informacji Publicznej RPO

prof. dr hab. Ewa Łętowska - RPO I kadencji

Pierwsza pełniła w Polsce funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich (w latach 1987 -1992). Profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, Członkini PAN i PAU, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Patronka Forum Konsumenckiego przy RPO VII Kadencji.

Urodziła się 22 marca 1940 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1963-1965 odbyła aplikację sądową. W 1968 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1975 r. doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. Od 1986 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1977-1987 była kierownikiem Zespołu Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1999 - 2002 roku sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W maju 2002 r. została wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (po dziewięcioletniej kadencji przeszła w stan spoczynku).

Jest prezydentem Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (Foundation for the Promotion of European Law). Od 2004 r. Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział Historyczno-Filozoficzny), członkiem Académie Internationale de Droit Comparé w Paryżu, a także członkiem Komitetu Helsińskiego oraz International Commission of Jurists (Geneva).

Od 1993 r. jest ekspertem w Komisji do Spraw Stosowania Norm w Międzynarodowej Organizacji Pracy. W 1994 r. prowadziła wykłady na uniwersytecie w Paryżu (Sorbona).

W 1992 r. otrzymała tytuł "Kobieta Europy", natomiast w 1993 r. nominację do tej nagrody. Jest laureatką nagród za działalność edukacyjną w zakresie prawa, w 1995 r. otrzymała nagrodę fundacji Friedricha Eberta ("Human Rights 1994 r.") z Bonn, za działalność w zakresie ochrony praw człowieka i umacnianie zasad państwa prawa, natomiast w 1996 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2000 r. uhonorowana medalem Zasłużony dla Tolerancji przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną.

Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego, między innymi: Graždanskij kodeks Poskoj Narodnoj Respubliki (1980), Code civil de la République Populaire de Pologne (1980), Civil code of the Polish Peoples Republic (1981), Obywatel - przedsiębiorstwo (1982), Tendencje rozwoju prawa cywilnego (1983), Poradnik konsumenta (1983), Węgierski kodeks cywilny (1984), Prace z prawa cywilnego (1985), Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich (1986), Problèmes du droit civil contemporain en Pologne (1986), Proces i prawo (1989), Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich (1992), Baba na świeczniku (1992), Podstawy prawa cywilnego (1993, 1995), Recueil de textes / République de Pologne. Défenseur des droits civiques (1994), Po co ludziom konstytucja (1994, 1995)Muza wiecznie kwitnąca czyli znów o operze (1995), O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych (1995), Poland - towards to the rule of law (1996), Sąd Najwyższy USA (1997), Vademecum operowe (1997), Prawo umów konsumenckich (1999, 2002), Bezpodstawne wzbogacenie (2000), Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów (2000, 2001), Ochrona niektórych praw konsumentów (2001), Europejskie prawo umów konsumenckich (2004), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich(2004, 2005). Jest również autorką ponad 300 studiów, artykułów, glos oraz książek o muzyce operowej.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk