Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Perceptron Sp. z o.o.

Przedłużenie usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise - nazwa przedmiotu zamówienia: „Annual Basic Maintenance Renewal”.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
33024.27
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz