Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia24 Sp. z o.o.

Wykonanie badania ilościowego dotyczącego organizacji transportu dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
20172.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz