Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Omikron Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekty robocze, druk, wykonanie i przekazanie wersji elektronicznej (w formacie PDF), przygotowanie i przekazanie wersji elektronicznej PDF zgodnej ze standardami WCAG 2.1 oraz przekazanie plików otwartych (INDD) publikacji RPO.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
115821.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz