Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Brita Polska Sp. z o.o

Najem 2 szt. nablatowych i 3 szt. wolnostojących urządzeń dyspenserów wody w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
61106.40
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz