Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański” z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz SWiOBR obejmującego wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
15375.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz