Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„EMI-TECH” Paweł Gabryś z siedzibą w miejscowości Wola Rębkowska

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie, zakup, dostawa i montaż rolet w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ul. Długa 23/25 budynek A

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
38800.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz