Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trwa akcja „35 litrów krwi na 35-lecie RPO”

Data:
Tagi: kalendarium

20 października 2023 roku w Biurze RPO w Warszawie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Na Placu Bankowym pojawił się mobilny punkt poboru krwi, w którym bezpośrednio można było oddać krew. To część trwającej od początku roku ogólnopolskiej akcji „35 litrów krwi na 35-lecie RPO” zorganizowanej z okazji jubileuszu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zbiórka krwi jest prowadzona do 8 grudnia 2023 roku w głównych siedzibach Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 21 placówkach regionalnych Centrum. Podczas oddawania krwi lub jej składników wystarczy zgłosić, że donacja jest na hasło „RPO”.

Krew potrzebna jest wielu osobom, m.in. chorym na nowotwory i zaburzenia krzepnięcia, pacjentom wymagającym transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych, a także osobom rannym w wypadkach.

Warto również pamiętać, że bycie honorowym dawcą krwi niesie za sobą różne uprawnienia m.in. zwolnienie od pracy i zajęć w dniu oddawania krwi oraz dzień po (w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), posiłek regeneracyjny, ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa, zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta oraz inne, z którymi szczegółowo można zapoznać się na stronie: https://krwiodawcy.org.

Wszelkie informacje dotyczące zasad kwalifikowania kandydatów na dawców krwi oraz listę przeciwwskazań można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Krwi oraz stronach poszczególnych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Opis: Usunięto informację dot. dni wolnych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik