Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Marcin Wiącek: Jak ulepszyć system oceny matur? Odpowiedzi CKE i MEIN

Wersja Operacje
11/13/2023 - 12:06 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MEIN

Bieżąca wersja
10/23/2023 - 15:54 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź dyrektora CKE

10/11/2023 - 10:34 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEIN
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź dyrektora CKE
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski