Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO chce rozpoznać sytuację Romów w więzieniach

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu działania dla rozpoznania sytuacji Romów przebywających w jednostkach penitencjarnych

Romowie są mniejszością etniczną charakteryzującą się odrębnością kulturową. Stanowią społeczność, która kieruje się utrwalonymi zasadami. 

Mając to na uwadze, zastępca RPO Wojciech Brzozowski zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego SW o wskazanie, czy dają się dostrzec istotne różnice funkcjonowania więźniów pochodzenia romskiego w porównaniu z ogółem populacji więziennej

Inną kwestią jest, czy ich funkcjonowanie w izolacji penitencjarnej wymaga podejmowania działań dostosowanych do ich potrzeb.

Jeżeli zauważalny jest obszar skupiający uwagę administracji więziennej, to RPO prosi o podzielenie się spostrzeżeniami w tym zakresie. Jeżeli zaś SW odnotowuje specyficzne potrzeby i charakterystyczne problemy członków społeczności romskiej, to ZRPO zwraca się o ich przedstawienie.

Pyta również, czy organizowane są szkolenia funkcjonariuszy co do zasad i kultury społeczności romskiej, a jeżeli nie, to czy Służba Więzienna dostrzega potrzebę ich przeprowadzenia.

IX.517.1179.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź dyrektora generalnego SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejne pismo do DG SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski