Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oddalenie skargi na komornika za zajęcie wierzytelności – bez odwołania. RPO przystąpił do sprawy w TK

Data:
  • Kodeks postępowania cywilnego wyłącza prawo wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego, oddalające skargę na czynności komornika sądowego polegające na zajęciu wierzytelności lub zarządzeniu sprzedaży udziałów
  • Obywatel kwestionuje konstytucyjność takiego rozwiązania, a Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do jego skargi konstytucyjnej

Obywatel wnosi o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności art. 39822 § 1 w związku z art. 7674 § 1 w związku z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim ,,wyłącza prawo wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego oddalające skargę na czynności Komornika Sądowego polegające na zajęciu wierzytelności lub zarządzeniu sprzedaży udziałów” - z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP.

RPO Marcin Wiącek zgłosił udział w tym postępowaniu TK (sygn. akt SK 10/23). Przedstawił stanowisko, że:

  • art. 39822 § 1 w związku z art. 7674  § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Uzasadnienie stanowiska zostanie przesłane Trybunałowi do 13 maja 2023 r.

V.510.28.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi uzasadnienie
Operator: Krzysztof Michałowski