Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wojciech Maciej Ostaszewski

Szkolenie z zakresu prawa pracy dla pracowników BRPO w dniu 20.01.2023 r. 

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
2100.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2023-01-26 11:17:42
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2023-01-26 11:19:46
Operator: Marek Tenerowicz