Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mirosław Kurczak i Marcin Rowicki, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MIRMAR Spółka Cywilna Mirosław Kurczak Marcin Rowicki

Wykonanie projektu (kompletnej dokumentacji technicznej i prawnej) przyłączenia do sieci budynku biurowego w Warszawie ul. Długa 23/25 wg wydanych warunków przyłączenia nr ND/KW/32838/2022 z dnia 18.10.2022.” 

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
70909.50
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz