Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Falkon PR Marek Sokół

Cykl szkoleń z zakresu komunikacji społecznej dla 20 prcowników BRPO.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
40000.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2023-01-13 12:12:18
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2023-01-13 12:13:51
Operator: Marek Tenerowicz