Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Barbara Pluta

Wykonanie opisów wystąpień generalnych RPO w sprawach generalnych oraz indywidualnych, odpowiedzi na te wystąpienia oraz krótkich strzeszczeń wyroków TK, SN, NSA.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
3000.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz