Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pan Arkadiusza Krupa

Wykonanie 20 grafik jako ilustracji do publikacji "Otępienie (demencja) - przegląd świadczeń dla chorych i ich opiekunów".

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
2000.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz