Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dane osobowe obywatela trafiły z NFZ do placówki zdrowia, na którą się skarżył. Interwencja Rzecznika   

Data:
  • Obywatel poskarżył się Narodowemu Funduszowi Zdrowia na brak lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej
  • NFZ odpowiedział mu, że skargę przekazano placówce, której dotyczyła, wraz z jego danymi osobowymi
  • Ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich

Zastępca RPO Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka.

Do Biura RPO wpłynął wniosek obywatela, który złożył skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z brakiem lekarza w placówce weekendowej pomocy medycznej. Dostał odpowiedź NFZ, że skargę  przekazano placówce, której dotyczyła skarga, wraz z jego danymi osobowymi.

Mimo, że organem właściwym dla ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, RPO prosi prezesa NFZ Filipa Nowaka o informacje co do sposobu rozpatrywania skarg i wniosków, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych autorów skarg. Chodzi zarówno o centralę NFZ, jak i oddziały wojewódzkie. 

W zgłoszonej do RPO sprawie ustalenie faktu obecności bądź absencji lekarza w placówce nie wymagało przekazania danych osoby skarżącej. 

Z informacji na stronie internetowej NFZ wynika jedynie zakres przedmiotowy możliwych wniosków i skarg oraz wymagania formalne, jakie skarga musi spełniać.

VII.501.174.2022
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź NFZ
Operator: Łukasz Starzewski