Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezpieczeństwo pasażerek "taksówek na aplikację". Rzecznik pyta GITD i prezydentów największych miast

Data:
  • Czy problem molestowania w „taksówkach na aplikację” był w zainteresowaniu Inspekcji Transportu Drogowego i prezydentów miast? Czy przeprowadzano kontrole film przewozowych?
  • To pytania Rzecznika Praw Obywatelskich związane z wnioskami obywateli dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa pasażerek 

We wnioskach wpływających do RPO obywatele zwracają uwagę na potrzebę działań zwiększających bezpieczeństwo pasażerek korzystających z tzw. „taksówek na aplikację”.

Również w mediach pojawiały się doniesienia na temat przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnianych na pasażerkach przez kierowców świadczących tego typu przewozy. W skargach zwracano uwagę na niepokojącą skalę problemu dotyczącego kilkudziesięciu pokrzywdzonych w stosunkowo krótkim czasie.

W związku z tym zastępca RPO Valeri Vachev pyta głównego inspektora transportu drogowego Alvina Gajadhura, czy Inspekcja, do której zadań należy m.in. kontrola przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, interesowała się tym problemem. Prosi również o informację o liczbie kontroli w 2022 r. wobec przedsiębiorców wykonujących takie przewozy i ich wynikach.

Podobne pytania ZRPO kieruje do prezydentów największych miast: Warszawy, Krakowa i Łodzi - jako właściwych do udzielania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy licencji na przewóz osób.

V.7224.251.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-11-23 12:43:45
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-02-28 09:59:36
Opis: Dochodzi odpowiedź MC
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-12-21 15:36:04
Opis: Dochodzi informacja o pismach RPO również do władz Białegostoku, Wrocławia i Gdańska
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-12-16 13:43:18
Opis: Dochodzi odpowiedź GITD
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-12-14 14:02:12
Opis: Dochodzą odpowiedzi prezydentów miast
Operator: Łukasz Starzewski